Със спорове по две основни точки започна второто четене на Закона за лечебните заведения в парламентарната комисия по здравеопазването днес. В крайна сметка депутатите одобриха формирането на комплексни мултидисциплинарни центрове за деца с увреждания и хронични заболявания и за хора с редки болести. Също така измениха несъществено изискванията към директорите на диагностично-консултативните центрове, като оставиха изискването да са специализирани в здравната сфера. 

Депутатите спориха за смисъла на термина "комплексен", но в крайна сметка го оставиха в текста. Според новосъздадената алинея 3 в чл. 20 в болниците за активно лечение с помощта на структурните им звена ще се обслужват пациенти с редки болести и деца с увреждания и хронични заболявания, но на едно място. Целта е пациентите да не се разкарват по различни специалисти в различни лечебни заведения, а да знаят къде да се обърнат за пълно съдействие по различните си проблеми, обясни министърът на здравеопазването Петър Москов.

Другото предложение на Министерството на здравеопазването, което обаче не срещна подкрепа, беше да се разшири кръгът от специалисти, които могат да кандидатстват за ръководители на диагностично-консултативни центрове (ДКЦ). В момента е позволено само на лекари със специалност здравен мениджмънт или на магистри по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването. МЗ искаше да позволи и на хора с общо икономическо образование.

Депутатите обаче одобриха предложенията на депутати от ГЕРБ, с които леко се изменя формулировките на изискванията и отпада условието за специалност по медицинска информатика заедно с тази по здравен мениджмънт.

Председателят на комисията Даниела Дариткова определи днешните одобрени текстове като добри компромиси, но министърът на здравеопазването Петър Москов коментира пред журналисти, че продължава да счита, че трябва повече свобода за ръководните постове на лечебни заведения, защото все още "ако си завършил икономика в Харвард не можеш да бъдеш шеф на българска болница" без допълнителната квалификация.  

От 75 параграфа депутатите днес стигнаха до 15-ти, но остава амбицията им да приключат със закона до края на седмицата в още две планирани заседания. Дариткова коментира, че се надява темпото да се вдигне от утре, защото темите, по които днес спориха депутатите ще бъдат засегнати отново и позициите вече са заявени. 

Министърът на здравеопазването Петър Москов също изрази надежда, че ще се приключи по-бързо със закона, за да има време до края на годината да се приложи. По думите му той не държи на придържането към буквата на внесения от него вариант и леките изменения не го притесняват, но има точки, по които не може да има отстъпки. 

Утре вероятно ще се решат някои от най-важните въпроси на реформата в лечебните заведения като създаването на Национална здравна карта, по която да се определя необходимостта от лечебни заведения за всеки рейон, също и дали ще е позволено обединението на болници и специализирани центрове в едно.