Народните представители гласуваха създаването на комисия за Христо Бисеров.

Преди това депутатите обсъждаха проекта на решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички факти и обстоятелства, довели до внезапното подаване на оставка от Христо Дамянов Бисеров от всички заемани постове в НС и политическата партия ДПС.

Депутатите гласуваха със 177 гласа "за"и 3 "против" създаването на Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички факти и обстоятелства, довели до внезапното подаване на оставка от Христо Дамянов Бисеров. Комисията ще проверява за оставката на Бисеров в резултат на негови действия, след които са образувани наказателни производства за престъпления, свързани с изпиране на пари, подаване на декларации с невярно съдържание и други, както и потенциалното неправомерно изтичане на информация от българските служби за сигурност към "Боянските сараи".

Ще се проверяват и всички факти или обстоятелства, свързани с твърденията за скандална кореспонденция и среща между председателя на ПП ГЕРБ Бойко Борисов с лицето Бисер Миланов, известен като Петното. Комисията се състои от 12 народни представители, по трима от всяка парламентарна група и ще бъде със срок от 3 месеца.

От КБ членове на комисията са Атанас Пъдев, Кирчо Карагьозов и Сияна Фудулова, от ГЕРБ- Веселин Вучков, Стефан Дедев и Снежана Дукова, от ДПС- Янко Янков, Хамид Хамид и Ахмед Башев, от Атака- Любомир Владимиров, Деница Гаджева и Калина Балабанова. Председател на комисията е Сияна Фудулова.