Към края на август са подадени 30 094 молби за отпускане на еднократна целева помощ за деца, записани в първи клас за учебната 2015/2016 г., по реда на Закона за семейни помощи за деца, съобщиха от Агенцията за социално подпомагане. Издадени са 24 684 заповеди за отпускане на помощта, които се отнасят за 25 149 деца. Отказите са 274, а 5136 молби са в процес на обработка.

Подадените заявления са с 3402 по-малко в сравнение със същия период от миналата година. Право на тази помощ имат семейства, чиито деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище и средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на молба-декларацията е по-нисък или равен на 350 лева. 

Този критерий за доходите не се изисква за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейство на роднини или близки. Молби-декларациите се подават в дирекциите "Социално подпомагане" по постоянен адрес след записване на детето в първи клас и ще се приемат до 15 октомври. Помощта се възстановява, ако детето не постъпи в училище. Помощта за първокласници е в размер на 250 лева от 2013 година. Изплатената тогава сума е 12 191 162 лева, предназначена за 48 845 деца. Общо първокласниците, за които бе начислена целевата помощ за миналата година, са 47 096, а изплатената в края на 2014 г. сума - 11 774 018 лева.