Международният комитет на Червения кръст, в сътрудничество с 23 национални дружества, сред които и БЧК, пуснаха нова интернет платформа - www.tracetheface.org, която съдейства за намиране на изчезнали хора, съобщиха от БЧК.
Създаването на новата интернет страница е резултат от над 100-годишната дейност на Червения кръст за възстановяването на семейни връзки и показва как чрез интернет и социалните медии могат да бъдат намерени изчезнали хора. Вече има 300 души, регистрирани на страницата.

Всеки, разделен от семейството си и от своите близки поради бедствие, въоръжен конфликт или преследване, може да качи снимката си, като по този начин увеличава шанса да бъде разпознат, и обявява публично желанието си да се събере с любимите хора. Снимката и родствените връзки с издирваните е единствената информация, която се публикува, а всички останали данни /имена, местоположение и др./ остават скрити, информира Дарик.

Всяка година на 30 август се отбелязва Международният ден на изчезналите. Хиляди отчаяни хора по света са принудени да предприемат опасни пътувания и да се разделят с близките си. Повечето от тях бягат от военни конфликти и от преследване, поради което напускат родните си места и губят връзка със семействата си. През последните месеци рекорден брой хора пристигат в Европа в търсене на закрила. Много от тях не знаят съдбата на своите близки.

Червеният кръст работи усилено, за да отговори на хуманитарните нужди на мигрантите, да им окаже първа помощ и да предостави най-необходимото, както и да подпомогне издирването на изчезнали хора, предприели рискованите пътувания през границите.