Числата от 70-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 9, 29, 12, 6, 37, 23.

---------------------

6 от 42

I теглене: 41, 11, 14, 15, 32, 26.

---------------------

5 от 35

I теглене: 18, 9, 21, 35, 26.

II теглене: 16, 9, 31, 2, 8.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 2, 7, 6.

Печеливши цифри: 0, 7, 5.