Министерството на земеделието обяви извънреден прием на проекти по мярката за модернизация на селските стопанства от старата Програма за развитие на селските райони. Целта е да бъде спасен останал бюджет по програмата, който, ако не бъде усвоен, трябва да се върне в Брюксел.

Извънредни мерки изискват кратки срокове на изпълнение и затова приемът е насрочен за първият възможен момент. Проекти ще се приемат от 7 ч. на 7 септември до 17.30 ч. на 12 септември.

Ограниченият бюджет от 50 млн. евро вероятно ще бъде усвоен още в първите дни от приема, а критериите, по които ще бъдат оценявани проектите, са същите, които определяха правилата за кандидатстване по мярката досега. За да може проектите да бъдат реализирани и изпълнени във възможно най-кратки срокове, в извънредния прием ще бъдат приемани единствено проекти за земеделска техника.

Със закупуване на земеделска техника беше свързан най-големият интерес по тази мярка, тъй като това е една от малкото възможности за закупуване на трактори и комбайни с европейски пари.