Главна дирекция „Гранична полиция” получи 10 патрулни автомобила с повишена проходимост, с които ще се повиши мобилността на патрулите по външните граници на ЕС.

Десетте автомобила идват като изпълнение на Годишна програма 2013 на Фонда за външните граници, одобрена с решение на Европейската комисия. Общата им стойност е 593 400 лева, като 75% от средствата са осигурени от ЕС, а 25% са национално съфинансиране.

Получените нови автомобили ще повишат мобилността на граничните патрули в зоните с пресечен терен, ще улеснят провеждането на операции за откриване на лица, преминали нелегално държавната граница и ще допринесат за бързото реагиране при възникване на необходимост по външните граници на ЕС. Очаква се високопроходимите автомобили да разширят оперативно-тактическите възможности на Гранична полиция за контрол, включително и при съвместни операции с ФРОНТЕКС, информират от Гранична полиция.