Маркуч на бензиноколонка зареждал със 100 мл повече гориво, отколкото отчитал. На този парадокс се натъкнали при проверките на уредите за измерване на бензиностанция в София, каза на пресконференция за резултатите от проверките министърът на икономиката Божидар Лукарски. Заместникът му Даниела Везиева допусна, че това се е получило заради бързината, с която е "поправян" разходомерът, след като проверяващите са влезли на територията на бензиностанцията.

Къде е тази бензиностанция, за да зареждаме там, попитаха журналисти. Грешката е поправена, каза Лукарски.

Иначе от проверените 22 000 разходомера от началото на 2015 г. нарушенията са под 1%. 60% от тях са при меренето, а 40% са нарушени пломби. 52 на сто от нередностите са при големите бензиностанции, а 48% - при малките.

При проверките на качеството на горивата, които и сега продължават, при 1000 взети проби, 7% са били с нарушено качество. Липсвал е биоетанол в бензините, имало е примеси на сяра, нарушени били дестилационни характеристики.

Министърът на икономиката е внесъл доклад при премиера Бойко Борисов с предложения за промени в нормативната уредба.
Предлага се глобата за неправилно мерене да бъде 10 000 лв., сега е 500 лв. при първо нарушение и 1000 лв. при второ. 
Другите предложения на Министерството на икономиката са:
Изграждане на единна система за регистриране на средствата за измерване, която да е на НАП, агенция "Митници", Българския институт за метрология и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. 
Създаване на единен електронен регистър на обекти, съхраняващи и/или продаващи горива пак между същите ведомства, с възможност за непрекъсната онлайн връзка. 
Не е тайна, че всяка от структура води собствен регистър и данните между отсделните не се засичат и има отклонение в числата. Искаме да унифицираме регистрите и четирите служби, които контролират горивата да имат непрекъсната връзка помежду си, включително и онлайн, каза Лукарски.
Предвижда се създаването на лаборатория за изпитване и контрол на измервателния софтуер в бензиностанциите, за да бъде ограничена възможността за манипулиране на информацията. В момента не може да се контролира връзката между НАП и сървъра, който е в бензиностанцията. Има съмнения и сигнали, че чрез хакерски натиск се манипулира информацията и числата, които се подават към НАП не отговарят на действителното заредено гориво. 
Ще се съкращават сроковете, в които се поставят пломбите от Българския институт по метрология след ремонт на бензиноколонките. Сега се получава дупка от 21 дни, в която на маркуча стои временна пломба, поставена от несертифицирани фирми. В този срок са възможни манипулации. Предлага се и фирмите, които правят ремонтите да подлежат на лицензиране.