Учителите ни са преуморени и стресирани. Причината е, че работят средно по 48 часа седмично при норма от 40 часа, фиксирана в Кодекса на труда.

Това показват резултатите от национално проучване на синдикат "Образование" за работното време на учителите, съобщава в. "Монитор".

Според изследването някои педагози дори работели по 53 часа на седмица. Това довеждало до силно претоварване и изхабяване на учителите, което неминуемо намалявало качеството на преподаване. Според анкетираните преподаватели основният им стрес идвал от безсмислената административна дейност, която пречи на работата им с учениците.

Учителите отделяли средно по 21 часа седмично за работа в клас и 15 ч за самоподготовка. Извънкласните занимания и работата по проекти пък им гълтали средно по 4 часа седмично. Двойно повече време – по осем часа, учителите губели в административна работа. В резултат на това жените в бранша успявали да отделят едва по пет часа седмично за семействата си. Времето им за културни дейности и забавления пък се свило до два часа в седмицата. Според проучването 55% от анкетираните учители са били задържани в училище и детската градина със заповед на директора без възложени дейности.

Синдикатите планират да запознаят експертите от образователното министерство с тези резултати. Те ще поискат и допълнително заплащане за административната дейност, както и разработване на мерки в новия училищен закон, които да намалят училищната заетост. От просветното министерство отговориха, че ще се запознаят и ще обсъдят техните предложения. В проучването са участвали 6590 учители от цялата страна. Средната им възраст е 55 години, като делът на анкетираните педагози до 30 години е едва 2,7%. Най-висок е процентът на участниците от гимназиален етап - 32,5%, следван от прогимназията с 25,2% и само 23,1% участници от началните учители и възпитатели.