Общият среден успех след завършен седми клас вече ще влиза в бала за прием в гимназиите. Това съобщи пред БНР Ваня Кастрева – заместник-министър на образованието.

Досегашната практика

До този момент училището определяше от удостоверението за седми клас два балообразуващи предмета. След промените училището ще определя един балообразуващ предмет, а другият ще бъде общият среден успех от удостоверението за завършен седми клас.

Мотивите

Мотивът за тази промяна е, че всеки един предмет има своята сила и своето значение в развитието на общото знание. „Всеки предмет има принос за личностното развитие на детето ни“, заяви зам.-министърът.

„Промяната, която сме предложили, се стреми да равнопостави учениците, учителите, учебните ни предмети с елемента, в който в балообразуването на учениците за приема след седми клас, като една шеста част от бала извежда общия среден успех от удостоверението за завършен седми клас“, заяви Кастрева.