Сдружение за правна помощ на потребителите - Пловдив предяви колективен иск срещу "Профи кредит България" ЕООД за преустановяване на прилагането и отстраняване на клаузи от общите условия към договор за потребителски кредит, които юристите на сдружението считат за неравноправни, пердаде кореспондентът на БГНЕС в града.

В срок от един месец от 15 септември тази година всеки потребител може да заяви пред съда, че желае да вземе участие в процеса, съответно да осъществи защитата си самостоятелно в отделен процес по общия ред. В иска има възражения срещу над 30 клаузи в договора- те касаят правото на отказ от договора за кредит и правото на предсрочно погасяване, налагане на плащане на други задължения, извън кредита, условията за автоматично прекратяване на договора за кредит, отказ от уведомяване на съдлъжника, забрана на дарение на имущество, докато тече договорът, автоматично прекратяване на договора и изискуемост на цялата сума при пропускане на една месечна вноска и други.

„Профи кредит България” е част от международната финансова група Профиреал Груп, която освен в България, оперира и в още три страни в Средна и Източна Европа - Чехия, Словакия и Полша. У нас работи от 2003 година.