Прокурор при СРП е направил днес искане до Софийския районен съд за групиране на наказания на Ярослав Димитров и определяне на общо най-тежко наказание в размер на три години лишаване от свобода и ефективното му изтърпяване без приложение на условно осъждане, съобщиха от прокуратурата.

С влязла в сила на 11 май присъда на Софийския градски съд осъденият Ярослав Димитров е бил признат за виновен за извършено от него на 2 март 2012 г. престъпление - неправомерно ползване на данни от платежни инструменти без съгласието на титулярите, за което му е наложено условно наказание 2 години лишаване от свобода, отложено с 4–годишен изпитателен срок.

С друга присъда, влязла в сила на 11 юни и постановена от Софийския районен съд, Димитров е осъден за извършена от него на 22 юли 2009 г. кражба на вещи на стойност в големи размери и наказан с лишаване от свобода за срок от три години, чието изпълнение отново е отложено с 5–годишен изпитателен срок.

След запознаване с двете влезли в сила присъди, Софийската районна прокуратура е преценила, че спрямо осъдения Димитров следва да бъде определено едно общо най-тежко наказание измежду двете наложени, като бъде отменено и приложението на чл. 66 НК (условното осъждане).