От Държавното хранилище за ценни метали и големи диаманти са изчезнали няколко от най-ценните екземпляри, а други диаманти са били заменени с доста по-евтини, съобщи „Комерсант”, като се позова на информация от два независими източника.В момента тече проверка по случая, като специална комисия с хора от министерството на финансите и на вътрешния контрол на хранилището проучва фактите. Кражбата била разкрита след като колекция от диаманти с тегло над 150 000 карата била доставена за съхранение през пролетта.

При повторен опис, направен за паспортизация на получените ценности станало ясно, че съдържащите се в колекцията диаманти с тегло над 10-8 карата са намалели, а тези с тегло 1.8 карата са се увеличили. Тоест, ценните и скъпи образци са изчезнали и са заменени със значително по-евтини.

Била доказана липсата на 4 от най-големите камъни, чиято минимална застрахователна стойност е 500 000 долара. При търг или аукцион обаче тази стойност би могла да се увеличи десетки пъти. Един от липсващите диаманти например бил над 23 карата.