Работници в селското стопанство, с които няма сключени трудови договори, са засекли проверяващи от Инспекцията по труда в Русе. Както стана ясно, те вече могат да се наемат на договор за един ден. С това служителите не губят правото си да получават социални помощи и обезщетения за безработица, посочват от Инспекцията.
Хванатите да полагат труд на черно са единични случаи. Въпреки това фермерите, които не са ги наели по редовния начин, ще бъдат глобени между 1500 и 15 000 лева. 
За да се предотвратят подобни порочни практики, контрольорите ще продължат проверките си. Освен това Инспекцията по труда ще си сътрудничи с Министерството на земеделието и храните и териториалните земеделски служби, за да се идентифицира големината на обработваемите площи. Тоест ще се набави информация, от която да стане ясно къде и колко души е нормално да работят, за да събират продукцията. След което ще се провери дали реално там се трудят наети с договори хора.