Работата по проекта "Южен поток" очевидно не е приключена. На днешното си заседание pравителството е приело методика за оценяване на размера на обезщетението за учредяване на сервитут върху част от плажната ивица, където ще минава газопроводът, предаде репортер на БГНЕС.

Освен това е направена и оценка на правото на строеж върху морското дъно и размера на преките разходи и пропуснатите ползи за страната, необходими за реализацията на българския сектор от проекта "Южен поток".

В решението на Министерски съвет, обявено след днешното заседание на кабинета, се казва, че към днешна дата страната ни не е официално уведомена за прекратяването на проекта за изграждане на газопровода "Южен поток". По тази причина и страната ни е длъжна да изпълнява своите задължения. В противен случай ни заплашват евентуални съдебни процедури и финансови санкции.

Със заповед от 1 юли 2014 г. на министъра на регионалното развитие, е одобрен Подробен устройствен план на обекта, който е на плажа "Паша дере", включваща трасето на газопровода във води ни до границата с икономическата зона в Черно море.

Заповедта е влязла в сила през месец октомври 2014 г. Преди одобряването на инвестиционните проекти и издаването на съответните разрешения за строеж е необходимо да бъдат уредени вещноправните отношения между страната ни и дружеството, което ще изгражда обекта.

Въз основа на одобреното задание е проведена и обществена поръчка за избор на изпълнител за изготвяне на методиката.

В нея са представени различни методи и подходи с оглед осигуряване на всеобхватност и прогнозируемост на евентуалните преки разходи и пропуснати ползи по време на строителството и експлоатацията на обекта. Така ще бъде постигната оптимална защита на държавния интерес.

Следващите стъпки в изпълнение на задълженията на страната ни са изборът на лицензиран оценител, определяне на размера на обезщетенията и учредяване на вещните права, което също ще стане с решение на Министерския съвет.