Учени от САЩ обявиха резултатите от изследване на парче папирус с размер 4 на 8 сантиметра, на който има коптски текст (езикът на християните в Египет). Разчетени са няколко фрагмента „Тя може да ме последва...", "...заради това живея с нея", "И рече Иисус: това е жената моя".Специалистите са разшифровали още една фраза и точно тя предизвиква брожения: "Мария е достойна за това". Според редица тълкувания вероятно става дума или за майката на Иисус Христос – Дева Мария или за Мария Магдалена, която според някои теории е съпруга на Христос. Текстът, появил в средите на специалистите през 2012 г., предизвика остри полемики. 

Една част от изследователите твърдяха, че текстът е фалшификат. Други учени застъпваха версията за оригиналността му. След анализ на мастилото и папируса специалистите от САЩ са установили категорично: Текстът, наричан и Евангелие от жена Иисусова, е автентичен, пише газета.ру.