Заявленията за промяна в осигуряването за втора пенсия ще се подават без нотариална заверка. Това предвижда специалната наредба, уреждаща реда за избор за осигуряване за задължителната втора пенсия - в Държавното обществено осигуряване (НОИ) или в частни пенсионни фондове, както бе до момента. Проектодокументът бе обсъден във вторник от тристранката, а в сряда трябва да бъде приет от Министерски съвет, информира "Стандарт".Липсата на нотариална заверка бе една от критиките на част от работодателските организации. Според тях така се създава възможност за злоупотреби. Бизнесът изрази също така опасения, че технологията, по която се предвижда да става прехвърлянето на средствата от пенсионните фондове към НОИ, крие доста рискове от загуби. Според промените в Кодекса за социално осигуряване при избор на Държавното обществено осигуряване натрупаните пари в частните фондове всъщност ще постъпват в т.нар. Сребърен фонд. 

Те ще остават там до пенсионирането на осигуреното лице или до решение то отново да възобнови осигуряването си в частен фонд. Това може да се случва многократно, но не по-често от един път в годината. "За нас остават известни съмнения, че движението от универсалните пенсионни фондове в държавния фонд и обратно, е еднакво лесно и равнопоставено", заяви председателят на АИКБ Васил Велев. Според Димитър Бранков от БСК има опасност от загуби при осребряването на вече оценените активи.

"Няма повод за притеснения, интересите на осигурените лица са запазени", заяви финансовият министър Владислав Горанов. Той поясни, че не е целесъобразно хората да се товарят с нотариални заверки. Според него пенсионните фондове управляват много консервативно средствата и те са доста ликвидни. "Трябва да се стигне до решение всички да се прехвърлят към НОИ, за да се реализират някои от притесненията на работодателите", посочи още Горанов.

Според наредбата заявленията за преместване на осигуряването от частните фондове в НОИ ще става със заявление пред данъчната служба по местоживеене. Обратният процес - възобновяване на осигуряването в частни фондове, ще става със заявление към избрания фонд.