По повод внесения обвинителен акт срещу бившия председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси Филип Златанов и появили се публикации в медиите, че Росен Плевнелиев е бил облагодетелстван от действията на председателя на комисията, прессекретариатът на президентът е упълномощен да заяви:

Президентът Росен Плевнелиев уважава работата на институциите и се въздържа да коментира действията на съдебните органи, но в случая няма как да не изрази позицията си, когато пряко е засегнато името му. Той по никакъв начин не е облагодетелстван от постановения акт за прекратяване на образуваното производство на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, нито от неговото забавено оповестяване. Напротив - прекратяването на производството не само, че не облагодетелства, а вреди на репутацията на Плевнелиев.

Прекратяването на производството означава, че във всеки един момент същият сигнал може да бъде разгледан отново. Правата на лице, заемащо публична длъжност, което не е в конфликт на интереси, какъвто е случаят с президента, са защитени, когато спорът се реши по същество.

Росен Плевнелиев призовава прокуратурата да направи публични всичките си констатации, за да не остане усещането в обществото, че след месеци разследване е повдигнато обвинение само защото не е оповестено решение, което по същество ощетява президента.

Днес беше внесен обвинителен акт срещу Филип Златанов, бивш председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ).

Обвинението е на база облага на един човек, който е причинил вреда на други двама. Облагата е за Росен Плевнелиев - президент, като Златанов е скрил от обществеността, че Плевнелиев е проверяван за конфликт на интереси. Комисията не се е произнесла по същество дали има или няма конфликт на интереси, а е прекратила производството. Причинената вреда е за Димана Ранкова, тогавашен председател на Комисията за финансов надзор.

Филип Златанов не е изпратил решението на Комисията за конфликт на интереси, с което не е дал възможност на Димана Ранкова оспори взетото решение на комисията и да защити доброто си име в обществото.

Другото лице Лилия Бунева, бивш председател на Сметната палата, на също е причинена вреда. А именно не са й съобщени резултатите от комисията за конфликт на интереси и не й е дадена възможност да се защити, като оспори вече взетото решение.

В официалното съобщение на прокуратурата, оповестено минути преди 13 часа днес, се уточнява, че Филип Златанов е обвинен в престъпление по служба - чл.282 НК. Той е извършил престъплението за времето от 21.09.2012 г. до 09.07.2013 г. в гр.София, като длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – Председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Той не е изпълнил и е нарушил служебните си задължения, с цел да набави за други лица облага или да причини вреда. От това са настъпили немаловажни вредни последици за КПУКИ - разколебаване на доверието на обществото в дейността на Комисията и резултатите от нейната работа като независим орган, установяващ конфликти на интереси на лица, заемащи публични длъжности в Република България, както и накърняване на авторитета на КПУКИ.

На 26 септември 2013 г. Филип Златанов подаде оставка като председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Тефтерчето на Златанов стана известно със скандални записки и инициали на политици с директиви – "да се удари", "да се забави", "да се оправи".

В показаните страници от тефтера има имена на много лица от обществено-политическия живот, сред които и името на Росен Плевнелиев. В него фигурират инициалите Б.Б. и Ц.Ц. Заради скандала Искра Фидосова се отказа от депутатския си мандат и напусна всички ръководни постове в партията на Борисов. От БСП и ДПС пък обявиха, че комисията за конфликт на интереси е била използвана от бившите управляващи за саморазправа с политически опоненти.

В началото на месец септември депутатите създадоха Временна анкетна комисия за проучване на данни и факти около нарушенията в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ).

След като НС прие доклада на Временната анкетна комисия за проучване на обстоятелствата по оповестените факти и данни за нарушения, извършени в Комисията за предотвратяване и установяване конфликт на интереси, той отива при главния прокурор. В изводите от доклада на анкетната комисия се посочва, че сега действащият закон създава правна рамка и процедури, които позволяват прекалено голяма концентрация на правомощия на председателя на Комисията за предотвратяване на конфликт на интереси, при липсата на контролен механизъм върху предприетите от него и комисията действия. Според депутатите е необходимо да се създаде механизъм за повишено обществено доверие в избора на председател и членове на комисията, и въвеждане на граждански контрол върху работата на комисията, а членовете на комисията следва да се избират, съответно назначават след проведена публична процедура.

Комисията, по известна като "Тефтерчето на Златанов", установени 146 броя преписки, по които повече от една година не са събрани и все още се събират доказателства от комисията, въпреки законовия двумесечен срок.