За първи път у нас в спешната помощ се въвежда сортиране според тежестта на състоянието и пациентите ще бъдат класирани с червен, жълт и зелен код. Червен означава “критично спешен пациент” и изисква реанимационен екип с време за пристигане до 8 минути. Със зелен код е “стабилен спешен пациент”, за който може да дойде и долекарски екип с отложена спешност от 20 минути до 2 часа. По средата е “нестабилен или потенциално нестабилен спешен пациент” с жълт код, при който се дава време за пристигане от 8 до 20 минути.

Това предвижда проектът за медицински стандарт по спешна медицина, пуснат от здравното министерство за обществено обсъждане.

Сортирането, наречено медицински триаж, ще се прави на 3 нива, като първото е още от диспечерския екип, който приема сигнала. Триажът е “процес на разпределение с определяне на медицински приоритет и степента на спешност на достъпа, диагностиката, лечението или транспорта на спешния пациент”, пише в стандарта. Приложението му се основава на “принципа на постигане на клинична справедливост” и осигуряване на навременно лечение според нуждите на спешните пациенти и според наличния ресурс.

Документът съдържа алгоритмите за поведение при всеки тип спешно състояние. Досега у нас нямаше нито стандарт, нито алгоритми и работещите в спешната помощ настояват за бързото им приемане. Има инструкции как се използва дефибрилатор, какво се прави при започнало раждане извън болница, при термична или огнестрелна травма, при задух, отравяне и др. За всяко от тези състояния са написани въпросите, чрез които се определя нивото на спешност при повикването. Записани са и инструкциите, които се дават за околните до пристигането на спешния екип.