Геофизици откриха, че в подземните води на новозеландския Северен остров се таят огромни залежи от злато и сребро за милиарди долари. Резултатите от находката им са публикувани с сп. Geothermics.

Екипът намерил 6 огромни депа с ценните метали в района на вулканичната зона Таупо. По техни изчисления от извличането на златото могат да се печелят $ 3 млрд. годишно, а от среброто - 3,5 млрд. Особено рентабилно се очертавало извличането им в два участъка - Ротокава и Мокаи (680-7500 килограма злато годишно).
Изследователите установили, че нагрята от магмата вода във вулканичната зона руши подводните скали от много време и така се освобождават съдържащите се в тях злато и сребро. Те се утаяват на дъното на своеобразни природни резервоари на дълбочина стотици метри. Процесът е подобен на добиването на злато от човека.
Според геофизиците за безопасното изваждане на ценните залежи трябва да се разработи специална технология. В района има кратерно езето, много посещавано от туристи.