Говорителят на ЦИК Александър Андреев съобщи, че на предстоящите местни избори и референдум хората ще попълват 5 бюлетини на местата, където има гласуване за районни кметове.

„Там бюлетините са четири плюс тази за референдума пет. Бюлетините са за общински съветници, за кмет на община, за кмет на район, за кметове на кметства и отделно бюлетината за референдума”, коментира Андреев пред "Фокус".

По думите му в момента тече регистрацията на политическите партии за местните избори в ЦИК, като днес е първият ден.

ЦИК взе решение там, където не са се явили представители на парламентарно представените сили местата им в ОИК да бъдат запълвани от други, каза още Андреев.

Законът предвижда този член да бъде попълнен или с член на останалите политически сили, от тези които имат неоползотворен най-голям остатък като представителство или чрез жребии. ЦИК във връзка с множеството запитвания от страна на кметовете на общини прие решение, с което да уреди тази хипотеза, за да може предложенията, които идват от кметовете да бъдат пълни”, обясни той.

По думите му това се прави с оглед на факта, че в момента текат консултациите за ОИК. Андреев каза, че другото решение, което е било взето на заседанието на ЦИК е във връзка с техническият образец на бюлетината за референдума.

„Техническият образец включва техническите характеристики на бюлетината като приложение и те не се публикуват”, коментира той.

Злоупотребили ли са с името ни

Избирателите ще могат да проверят онлайн дали данните им неправомерно са използвано в някоя партийна подписка за регистрация на изборите.

На сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК) в секцията „За избирателите“ всеки може да провери дали не е „подкрепил“ някоя формация.

Проверката ще бъде възможна едва след като пристигне в ЦИК първата проверена от ГРАО подписка – до три дни от внасянето й, а комисията днес започна регистрацията и първите документи, които прие, са на ГЕРБ, пише „Дневник“.

Проверката няма да е възможна само за местните коалиции, които се регистрират в общинските избирателни комисии, които пък нямат законово задължение да обявяват публично подписките.

Ако избирател установи, че името му е използвано неправомерно, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, чрез онлайн формуляр.

В ЦИК, Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) и в прокуратурата са постъпили 1600 сигнала за злоупотреба с личните данни около изборите за европейски парламент. Проверени са били 55 политически субекта, а на две трети от тях са издадени задължителни предписания и актове за установяване на административни нарушения, включително наказателни постановления, съобщи вчера членът на КЗЛД проф. Веселин Целков.

На парламентарните избори на 5 октомври 2014 г. жалбите са били 52, отчете Целков. След анализ на резултатите от предходните 2 избора, в страницата на Комисията за защита на личните данни има специален раздел, в който са публикувани задълженията, които политическите субекти трябва да спазват като администратори на лични данни – изискване за проследимост кой е събирал данните, за да може еднозначно да се установи коя политическа партия или кой субект точно е извършил нарушението, както и изключителни задължения за това как трябва да бъдат унищожавани данните и как трябва да се работи с гражданите.

Когато гражданите дават личните си данни, те имат право да попитат кой, с каква цел и в какъв обем ги събира. Могат да попитат съответната партия или ЦИК какви данни за тях се обработват и с каква цел. Ако гражданите считат, че има нарушаване на правата им, те могат поискат заличаване на личните им данни, както и да подадат сигнал в КЗЛД, увери Целков.