Членовете на Консултативния съвет по национална сигурност (КСНС) при президента приеха с единодушие становището, но с особеното мнение на "Атака", стратегическите приоритети на страната на споразумението за партньорство с ЕК за периода 2014 – 2020 г..

Около становището, че изпълнението на споразумението, включително и усвояването на европейски средства, е важно за устойчивото развитие на страната, се обединиха всички членове на КСНС. Политическите партии и институции да положат съвместни усилия за постигане на заложените цели за развитие на стратегията "Европа" 2020 е другият консенсусен приоритет около, който се е обединил партийният и държавният елит на заседанието при президента.

КСНС възложи на Министерски съвет да организира информационна кампания за изясняване проекта на споразумение за партньорство и правителството да отчита всяка година свършеното по него.

В програмата са формулирани 8 стратегически приоритета на страната. Президентът изброи: подобряване на достъпа и повишаване на качеството на образованието, обучението и качествените характеристики на работната среда, постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие, развитие на аграрния отрасъл, намаляване на бедността, подкрепа на иновациите за повишаване на конкурентоспособността, укрепване на институционалността, енергийна сигурност, подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазарите.