С около 30 стотинки ще поскъпне кутия цигари от началото на следващата година. Така минималният налог за цигарите ще се повиши от 148 на 161 лв. за 1000 къса. Причина за увеличението е графикът за достигане на минималните нива за ЕС на акцизите,

като се прибави и ДДС, дължимите налози за една кутия ще се увеличат с над 30 ст.

В момента в Министерството на финансите обаче обсъждат каква да бъде структурата на акциза, така че относително да се запазят цените на ниския клас цигари, като целта е да не се стимулкира контрабандата.

Акцизът за цигарите сега е твърда ставка от 101 лв. на 1000 къса плюс 23% от продажната цена. Приетият вече график предвижда от 2016 г. да стане 101 лв. плюс 25% от цената. За да се задържи поскъпването на евтините цигари, трябва да се даде по-голяма тежест на тази част от акциза, която е процент от цената.

С предстоящите промени в данъчните закони до края на годината ще се предложи и да се намали прагът за плащане в брой. Сега са забранени плащанията в брой над 15 000 лв., като се предвижда този праг да бъде свален на 10 000 лв. Другият вариант е да се приемат още по-рестриктивни мерки срещу сивата икономика и прагът за плащане в брой да падне до 5000 лв. Който и вариант да бъде избран, той ще влезе в сила от началото на следващата година. Целта е да не се укриват обороти и данъци, тъй като парите, които преминават през банките, лесно може да бъдат проследени.

Друга промяна, която се подготвя в данъчните закони, е удължаване на срока за прилагане на режима за обратно начисляване на ДДС при търговията със зърно, информира „Стандарт“. При този режим ДДС се начислява не от продавача, а от купувача на зърното. В момента в закона е записано, че срокът на действие на този режим е до края на 2015 г., но от Министерството на финансите ще предложат да бъде удължен с 3 години до 2018 г.