Македонските държавни железници имат спешна нужда от допълнителни композиции и вагони, за да се справят с прилива на бежанци от Близкия изток, които пристиган организирано от съседна Гърция.“Македонския железопътен транспорт повече няма капацитет за превоз на пътници. Ние не сме в състояние да подсигурим пътя на желаещите да продължат към Западна Европа”. Това предупреждение отправи генералния директор на македонските държавни железници Никола Костов. Той съобщи, че е поискал от съседните държави помощ и изпращане на вагони, но до момента нито една страна не отговорила на неговата молба.

“На този етап ние сме изчерпали всичките си възможности. През следващите дни положението само ще се влошава поради очакваната нова, по-голяма бежанска вълна от Гърция”, предупреди Костов.

Властите в Македония очакват по няколко хиляди бежанци през следващите дни да преминат от гръцка на македонска територия. През изминалата седмица в Гърция, според официалните данни са пристигнали около 21 000 бежанци от Сирия, Афганистан и Ирак. За по-малко от два месеца в Македония от Гърция са влезли над 40 000 души. Всички те пристигат организирано с автобуси до границата с Македония.

Междувременно стана ясно, че Словакия ще приема от Сирия бежанци, но само християни. Това заяви Иван Метик от министерството на вътрешните работи. Бра-тислава е на такова мнение, тъй като мюсюлманите “не биха могли да се чувстват у дома си”. В съответствие с плановете на Европа за разпределяне на 40 000 нови бежанци Словакия трябва да приеме 300 души от временно разположените в Италия, Гърция и Турция.

Агенцията по бежанските въпроси на ООН призова държавите от ЕС да се въздържат от каквато и да е дискриминация при осъществяване на програмата за преселване. Метик отрича в решението на словашкото правителство да има признаци за дискриминация. Според него решението е взето, за да не се нарушава хармонията в отношенията между различните общности, живеещи в страната.