Повдигнато е обвинение на Филип Златанов, бивш председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ), съобщиха източници от прокуратурата.

Обвинението е на база облага на един човек, който е причинил вреда на други двама. Облагата е за Росен Плевнелиев - президент, като Златанов е скрил от обществеността, че Плевнелиев е проверяван за конфликт на интереси. Комисията не се с произнесла по същество дали има или няма конфликт на интереси, а е прекратила производството. Причинената вреда е за Димана Ранкова, тогавашен председател на Комисията за финансов надзор.

Филип Златанов не е изпратил решението на Комисията за конфликт на интереси, с което не е дал възможност на Димана Ранкова оспори взетото решение на комисията и да защити доброто си име в обществото.

Другото лице Лилия Бунева, бивш председател на Сметната палата, на също е причинена вреда. А именно не са й съобщени резултатите от комисията за конфликт на интереси и не й е дадена възможност да се защити, като оспори вече взетото решение.

На 26 септември 2013 г. Филип Златанов подаде оставка като председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Тефтерчето на Златанов стана известно със скандални записки и инициали на политици с директиви – "да се удари", "да се забави", "да се оправи".

В показаните страници от тефтера има имена на много лица от обществено-политическия живот, сред които и името на Росен Плевнелиев. В него фигурират инициалите Б.Б. и Ц.Ц. Заради скандала Искра Фидосова се отказа от депутатския си мандат и напусна всички ръководни постове в партията на Борисов. От БСП и ДПС пък обявиха, че комисията за конфликт на интереси е била използвана от бившите управляващи за саморазправа с политически опоненти.

В началото на месец септември депутатите създадоха Временна анкетна комисия за проучване на данни и факти около нарушенията в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ).

След като НС прие доклада на Временната анкетна комисия за проучване на обстоятелствата по оповестените факти и данни за нарушения, извършени в Комисията за предотвратяване и установяване конфликт на интереси, той отива при главния прокурор. В изводите от доклада на анкетната комисия се посочва, че сега действащият закон създава правна рамка и процедури, които позволяват прекалено голяма концентрация на правомощия на председателя на Комисията за предотвратяване на конфликт на интереси, при липсата на контролен механизъм върху предприетите от него и комисията действия. Според депутатите е необходимо да се създаде механизъм за повишено обществено доверие в избора на председател и членове на комисията, и въвеждане на граждански контрол върху работата на комисията, а членовете на комисията следва да се избират, съответно назначават след проведена публична процедура.

Комисията, по известна като "Тефтерчето на Златанов", установени 146 броя преписки, по които повече от една година не са събрани и все още се събират доказателства от комисията, въпреки законовия двумесечен срок.