Разкриват парите на българи в 52 страни. Всяка година НАП ще получава информация какви суми държат българи в страните от ЕС, САЩ и всички други държави, които на 29 октомври 2014 г. са подписали Многостранното споразумение за автоматичен обмен на финансова информация. Наред с това НАП ще предоставя същите данни за парите на чужденци в България.Това предвиждат промени в Данъчно осигурителния процесуален кодекс, които са подготвени от Министерството на финансите, пише "Стандарт". България е длъжна да въведе директивата на ЕС за обмен на финансови данни до края на годината, а на 5 декември 2014 г. в София беше подписано и споразумение за обмен на информация със САЩ.

В резултат всяка година до 30 септември НАП ще получава от данъчните на 52 страни данни за номерата на банковите сметки на българи, наличните суми по тях и начислените лихви. Ще получава и информация за откупната стойност на застрахователни договори на българи в тези страни, както и вложените от нашенци средства във взаимни и инвестиционни фондове. Ще се получава и информация за постъпили по сметки на българи средства от продажбата на финансови активи.

Така лесно ще се вижда, ако българин декларира малки официални доходи, а има големи суми зад граница. За първи път НАП ще получи тази информация през 2016 г. като тя ще се отнася за притежаваните от българи средства към края на 2015 г. Но от САЩ ще бъдат получени данни и за 2014 г. Аналогична информация, на тази която ще получава НАП, ще бъде изпращана от приходната агенция на данъчните в 52-те страни. За целта всяка година банки, застрахователи, инвестиционни и взаимни фондове трябва до 30 юни да дават в НАП данни за парите на чужденци. Като по-подробна информация за титулярите на сметки ще се събира за суми над 1 млн. долара. По отношение на граждани на САЩ няма да се изисква предаване на информация от банките за наличности по сметки под 50 000 долара, а от застрахователите за полици с откупна стойност под 250 000 долара към 30 юни 2014 г.