Софийска градска прокуратура (СГП) внесе в Софийски градски съд (СГС) обвинителен акт срещу Антоанета Василева, бивш секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора. На Василева са повдигнати две обвинения - за извършени престъпления по служба, съобщиха от прокуратурата, цитирани от БГНЕС.

В качеството си на длъжностно лице, за времето от 03.01.2013 г. до 20.06.2013 г. в гр. София, Василева не е изпълнила служебните си задължения, като не е провела процедура за възлагане на обществени поръчки по ЗОП, а сключила пряко договори за възлагане изпълнение на услуги за временно настаняване на жертви на трафик на хора във Варна и Бургас. Василева също така е превишила правата си, като сключила пряко въпросните договори, което е в правомощията на председателя на комисията. Всичко това е било извършено от нея с цел да набави за фондация "SOS - семейства в риск" в гр. Варна и за сдружение "Равновесие" в гр. Бургас, облага в размер на 200 940 лв. (двеста хиляди деветстотин и четиридесет лева). Така за държавния бюджет са настъпили вредни последици в горепосочения размер и освен това е уронен престижа и доверието в държавната администрация.

Второто обвинение срещу Василева е за това, че в качеството си на длъжностно лице за периода от 17.05.2013 г. до 20.06.2013 г. в гр. София, превишила правата си. Тя сключила анекс към Рамково споразумение, като лично положила подпис, което е в правомощията на зам. министър-председател и председател на Националната комисия за борба с трафика на хора. Това е било извършено от Василева, с цел да набави за себе си облага в размер на 3 607 лв. (три хиляди шестстотин и седем лева). По този начин за бюджета на проект за Превенция на трафика на хора, принадлежащи към етнически групи, са настъпили вредни последици в горепосочения размер.