"БДЖ – Пътнически превози" ЕООД ще осигури днес безплатното пътуване до морето на децата от Центъра за настаняване от семеен тип "Приятели" в гр. Плевен.

По инициатива на Национално сдружение на сираците в България (НССБ) малчуганите ще прекарат част от лятната си ваканция в почивна база в с. Крайморие.

През днешния ден с влак от Плевен до Бургас ще пътуват 12 деца в неравностойно положение и техните придружители. В деня след приключването на летния лагер (29-и август) националният железопътен превозвач ще осигури и прибирането на децата в гр. Плевен.

Ръководството на "Холдинг Български държавни железници" ЕАД винаги е подкрепяло инициативите за социална адаптация и интеграция на децата, лишени от родителска грижа, зачитането на техните права като пълноценни граждани на нашето общество, както и правото им на качествен и достоен живот.