Днес започва Божествената Нова година за дъновистите. Началото на физическата година според учителя Петър Дънов е на 1 януари, на Духовната година - на 22 март, а Божествената Нова година започва на 19 август.По традиция големият събор на "Бялото братство" се прави край рилското езеро "Бъбрека" на 19 август, което е по стар стил Преображение Господне. Около 1000 последователи на Учителя Петър Дънов вече са в лагера на братството край хижа "Седемте езера" в народен парк "Рила". 

Всяка година на 19 август членове на "Бялото братство" посрещат изгрева на слънцето и играят паневритмия на платото край езерото "Бъбрека". Според дъновистите целта на танца е постигане на хармония с природата, Бог и Вселената. Играе се в кръг, а танцуващите обикалят в посока, обратна на часовниковата стрелка.