Бизнесът ще ви подкрепя и за напред в процеса на постигане на основните цели и приоритети в минния сектор . Това каза председателят на КРИБ Кирил Домусчиев по време на тържествено събрание по случай Деня на миньора. Събитието се организира от Българската минно-геоложка камара, Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия, Федерацията на независимите синдикати на миньорите към КНСБ и Синдикалната миньорска федерация „Подкрепа”.„Това, което сме правили до сега, ще продължим да го правим с още по-големи усилия”, посочи той. „Като представител на бизнеса в България КРИБ изразява своята готовност да ви подкрепя и занапред в процеса на постигане на основните цели и приоритети в минния сектор и отстояването и приемането на социална политика и стратегия за развитието на минералната суровинна индустрия”, заяви Кирил Домучиев. 

„Положените усилия и упорит труд на всички, свързали професионалната си съдба с минния отрасъл дадоха изключителни резултати и високи добиви в този ключов за националната ни икономика бранш. Стабилността в сектора се обуславя от изключителния професионализъм на хората, заети в него, привличането на инвестиции, въвеждането на нови технологии и на принципите на корпоративната социална отговорност и също така устойчивото екологично развитие на минното дело”, коментира той. Кирил Домусчиев пожела много успехи на миньорите в тяхната отговорна и не лека професия.