Белгийският гражданин Лео Скулс, който от години живее със съпругата си в Лещен, окупира местното кметство. Протестът е срещу нежеланието на община Гърмен, Гоцеделчевско, да реши проблема с липсата на вода в селото, съобщава „Фактор”.Безконтролно застрояван с множество частни хотели – без канализация, без достатъчно вода и електричество и без сметище за битови отпадъци - Лещен не е вече познатото ни екоселище, а място за оцеляване и конфликти за местните жители, смятат живеещи в селото.
След напразни преписки с няколко отговорни институции Лео Скулс е готов да продължи своя протест, докато поне проблемът с водата в селото не бъде трайно решен.

Лео Скулс категорично заяви, че няма да напусне кметството, докато не получи писмено уверение, че проблемът с водата ще бъде решен. Според него причината е в това, че не се взимат достатъчно превантивни мерки за доставянето на вода и електричество до домакинствата в Лещен. 

Неотдавна в селото са отворени 4-5 нови хотела, които черпят вода от общинските резервоари, докато техните собствени все още не се използват. Така водата, предназначена за постоянните жители на Лещен, е използвана за поддържане на частен хотелиерски и ресторантьорски бизнес, смята белгиецът.