Все повече бизнесмени у нас искат от детективи да осигурят секретността във фирмената им дейност, за да бъде предпазена тя от шпионаж, разказват пред „Монитор” експерти от детективска агенция. Поръчката в този случай е на заглушаващи устройства в кабинети и зали, където се обсъждат важни фирмени въпроси – за бюджети, да настоящи и предстоящи действия, за кандидатстване или изпълнение на проекти.Когато се обсъждат въпроси за милиони, бизнесмените искат да са сигурни, че това няма да стане достояние на чужди уши.
Детективите имат техника, която им предоставят и когато има нужда, те я включват, като по този начин заглушават всички мобилни и стационарни телефони в помещението, а интернет достъпът е блокиран. Първото, което детективите правят, е проверка за „бръмбари” там.
И българи, и чужденци искат услугата заглушаване на помещение. То става като абсолютно изолирана капсула. Детективите се шегуват, че в момента на действие на заглушаващата техника офисът се връща в каменната ера.
Устройството, което те предоставят на бизнесмените, е предварително настроено и клиентите само го включват в електрическия контакт. 

След изключването му цялата електроника наоколо отново започва да работи. Клиентите предварително се договарят с детективите за периметъра на действие на апаратурата. Тя се настройва в зависимост от това на какво разстояние клиентите искат да действа, разказаха още детективите.

Поръчителите на корпоративни разследвания са абсолютно отвсякъде – от близки и далечни страни, от доста заможни държави. Те откриват нашите детективски агенции по техните сайтове, които са на български и ангийски език с подробно изброяване на всички предлагани услуги. 

Между поръчителя и изпълнителя се сключва договор, който според нашите детективи се изпълнява с прецизност от чужденците. След изпълнение на поръчката те предоставят информация с подробна отчетност – парите за труда на детективите, за изминатите километри, за използваната техника.

Голяма част от клиентите на детективите продължават да контактуват с тях и след поръчката, защото този тип услуга е особено ефективен – предпазването от шпионаж им спестява загуби за милиони. Това е причината те все по-често да искат изолирането на помещение. За чужди бизнесмени у нас детективите предлагат много други услуги – помощ при регистрация на фирми, осигуряване на адвокати, преводачи и охрана.