Група астрофизици от Испания публикуваха свой интересен извод от научни проучвания- според тях времето в нашата Вселена бавно се изпарява, изчезва, съобщи planet-today.Учените са отбелязали разликата на международната космическа станция и Земята, изразяваща се в няколко секунди при разстояние от около 400 километра. Според тях, колкото повече се отделяме от Земята, толкова по-бавно върви времето, тоест, то постепенно се изпарява.

Според изследователите, времето спира около намиращата се в центъра на Галактиката ни черна дупка. Тяхната радикална теория е, че разширението на Вселената, което съгласно теорията на относителността става с ускорение вследствие въздействието на загадъчната „черна материя” всъщност е забавяне на времето.