Бюро по труда-Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново и Ветово/

• Работни места, разкрити по насърчителните мерки за обучение и заетост – по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/:


1 фондохранител, средно специално обр. – приложни изкуства/висше обр. – история /по чл.36а от ЗНЗ – продължително безработни младежи до 29-години на непълно работно време/
1 козметик, средно обр./завършен курс /по чл.41 от ЗНЗ – обучение и/или стажуване на младежи до 29 години/
1 помощник-готвач, средно обр. /по чл.52 /1/ от ЗНЗ - безработни лица с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди/

*****************

1 пощальон – на 4 часа, средно обр.
1 общ работник в шевно производство, основно обр.
2 сервитьори, средно обр., опит, английски/друг западен език
2 оператори на металорежещи машини с ЦПУ, средно обр., опитът е предимство
1 контрольор калибровчик – машиностроене, висше техническо обр.
2 сладкари, средно професионално обр.
2 хигиенисти – търговски/производствени помещения, основно обр.
1 работник в производство на тестени изделия, средно специално обр. или опит
1 продавач консултант и 1 касиер в магазин за хранителни стоки, средно обр., опит
1 продавач консултант в магазин за захарни изделия, средно обр., опит
1 пекар, основно/средно обр., 1 година опит
1 общ работник в сладкарско производство, основно/средно обр.
2 продавачи консултанти на хранителни стоки, средно обр., за кв.Средна кула
1 готвач – столово хранене, средно професионално обр.
8 заварчици СО, средно/основно обр., опит
68 международни шофьори, кат.С/С+Е, основно/средно обр., опит
1 диспечер – автотранспорт, средно/висше обр., английският език е предимство, компютърни умения
1 учител по японски език, висше обр. – приложна лингвистика
1 учител по английски език, висше филологическо обр., компютърни умения
1 учител по практическо обучение, висше обр. – технология на мазнини и козметика, английски език, компютърни умения
6 касиери информатори, 6 специалисти по продажбите, 12 продавачи консултанти – за нов строителен хипермаркет, средно/средно специално обр., владеенето на английски/румънски/турски език е предимство,  компютърни умения, 1 година опит
1 технически сътрудник – за нов строителен хипермаркет, средно специално/висше обр., владеенето на чужд език е предимство,  компютърни умения, 1 година опит
3 супервайзори – за нов строителен хипермаркет, средно специално/висше обр., владеенето на английски/румънски/турски език е предимство,  компютърни умения, 2 години опит
1 сервизен техник – за нов строителен хипермаркет, средно специално обр., владеенето на чужд език е предимство
1 мотокарист – за нов строителен хипермаркет, средно обр., правоспособност, 2 години опит
1 общ работник в промишлено производство, средно обр.
1 експерт проектиране и програмиране, висше обр. – ИТ/автоматика, английски език, компютърни умения, работа с VisualStudio, Java, MSSQL, мин. 2 години опит
5 общи работници и 5 работници товаро-разтоварни дейности – в дърводобив, средно/основно обр.
1 инженер – методология на поддръжката, висше техническо обр., английски език, компютърни умения, една година опит
1 инженер – инструментална екипировка, висше техническо обр., английски език, компютърни умения, една година опит
10 машинни оператори – геометрични и оптични измервания, средно обр., компютърни умения
1 шлосер матричар - производство на авточасти, средно специално обр. опит
1 инженер технолог, висше обр. – технология на материалите/топла обработка на металите, английски език, компютърни умения, опитът е предимство
1 техник механик на машини с ЦПУ, средно техническо обр., 2 години опит
2 зареждачи – производство на електроинсталационни изделия, средно/средно техническо обр.
5 оператори на машини – производство на филтри, средно обр., опитът е предимство
1 настройчик на машини - производство на филтри, средно техническо обр., опитът е предимство
2 работници в строителството – строително-монтажни дейности, основно/средно обр.
1 фризьор, средно специално обр./завършен курс, уменията за маникюр и педикюр са предимство
1 инженер конструктор – производство на затворени съдове, висше техническо обр., компютърни умения – работа с SolidWorks и AutoCAD
1 сервизен техник – витринни съоръжения, средно/висше обр. – електротехника, компютърни умения, опитът е предимство
40 камериери, основно/средно обр., сезонна заетост, работа в гр.Обзор
1 технически сътрудник, средно/висше обр., френски език
1 търговски представител, висше/средно техническо обр., шофьор кат.В, английски език, компютърни умения
1 настройчик на металообработващи машини, средно обр., опит
1 механик на металообработващи машини, средно техническо обр., опит
1 инкубаторист – птицевъдство, средно специално обр., опит, подходящо за жена
1 валутен касиер, средно/висше обр., компютърни умения, чужд език, стаж над 5 години
2 електромонтьори, средно техническо обр., опит
1 обслужващ бензиностанция, средно обр., за кв.Средна кула
1 хигиенист – търговски обект, средно обр.
1 фадромист, средно професионално обр., правоспособност, опит
1 организатор на куриерска дейност, средно обр., компютърни умения
2 шофьори на тежкотоварен автомобил, кат.Д+Е, средно обр., владеенето на немски/руски език е предимство
2 механици на тежкотоварни автомобили, шофьори кат.В,С, средно обр., владеенето на немски/руски език е предимство, 1 година стаж
7 апаратчици в химическо производство, средно специално обр. /предимство/
1 електротехник – химическо производство, средно техническо обр., 3 години опит
4 мотокаристи, средно обр., правоспособност
1 оператор на струг с ЦПУ, средно обр., опит
1 стругар, средно техническо обр., опит
2 работници – повърхностна обработка на дърво, средно специално обр.
2 машинни оператори в мебелно производство, средно обр., 2 години стаж
1 конструктор на мека мебел, средно специално обр., опит
3 дърводелци, средно/висше обр., владеенето на немски или руски език е предимство, 1 година опит
2 конструктори – дървообработване, висше инженерно обр., владеенето на немски или руски език е предимство, компютърни умения – работа с SolidWorks, PhotoShop и AutoCAD
1 дърводелец за поддръжка на оборудване, основно/средно обр., опит
1 разкройчик, 1 оператор на пробивна машина, 1 монтажник на корпусна мебел, средно обр., опит
16 медицински сестри – детска хирургия, вътрешно отделение, съдова хирургия, очно отделение, пластична и естетична хирургия, анестезиология, висше обр. по специалността
2 медицински лаборанти, висше обр. по специалността
2 лекари кардиолози, висше медицинско обр.
2 лекари нервни болести, висше медицинско обр.
2 лекари очни болести, висше медицинско обр.
5 лекари анестезиолози, висше медицинско обр.
3 лекари образна диагностика, висше медицинско обр.
2 лекари спешно отделение, висше медицинско обр.
1 работник – машинен разкрой с ЦПУ, средно/висше техническо обр., 2 години опит
2 механизатори в селско стопанство, средно техническо обр., опит
2 строителни работници за полагане на фаянс, основно/средно обр., опит
12 машинни оператори за производство на санитарни изделия, средно обр.
1 организатор на производство, средно/висше обр. – химически специалности, опит
1 шлосер – настройка и центровка на машини и помпи, средно техническо обр., опит
1 офис асистент с немски език, висше обр., английски език, чешкият език е предимство; компютърни умения, 5 години опит
1 CAD дизайнер, висше обр. – машинен инженер, английски/немски език, програми за проектиране, опит в прилагане на стандарти
1 управител финансови дейности, висше икономическо обр. - финанси, немски/английски език, компютърни умения, 5 години опит
1 инженер производство, висше техническо обр., немски/английски език, компютърни умения, опит със системи за производство и качество
1 IT специалист, висше обр. /КСТ,ИТ/, английски език, Visual Basic, PHP, Java, опит в приложно програмиране
1 ръководител на производство, висше техническо обр., немски/английски език, компютърни умения, опит със системи за производство и качество
1 мениджър доставки, висше обр., английски/немски език, владеенето на турски език е предимство, компютърни умения, опит
1 началник на смяна, висше/средно техническо обр., владеенето на английски/немски език е предимство, мин. 3 години ръководен опит
1 инженер по качество на продукцията, висше/средно техническо обр., немски/английски език, компютърни умения, опит в производственна фирма
1 инженер конструктор, висше техническо обр., AutoCAD
10 машинни оператори – производство на авточасти, средно обр., местата са подходящи за мъже
1 работник на плетачна машина – производство на индустриални уплътнители, средно обр., 2 години опит
2 мехатроници, средно/висше обр. – електротехничека/автоматика, английски език, 2 години опит
3 накатвачи – шевно производство, средно обр.
1 плетач на чорапи, основно/средно обр.
10 опаковачи в чорапно производство, средно обр.
1 техник на шевни машини – шивашка промишленост, средно техническо обр., шофьор кат.В, опит
3 окачествители на облекла, средно обр., опит
1 етикетировач – в чорапно производство, основно/средно обр.
1 началник на склад за материали – шевно производство, средно обр., опит в бранша
6 оператори на оверлог машина – шевно производство, средно обр., опит
1 крояч на кожени изделия, основно/средно обр., опит
1 крояч в шевно производство,  средно обр., опит
2 оператори на кетел машини, 2 ръчници в шевно производство, основно/средно обр., опитът е предимство
2 технически секретари – шивашка промишленост, средно обр., английски език, компютърни умения
1 специалист – създаване на кройки, и 1 специалист – редене на маркери, в  шивашка промишленост, средно обр., работа със системи CAD/CAM, LEKTRA, GERBER
25 оператори на шевна машина, средно/основно обр., фирмата предлага обучение
1 оператор на машини за шиене на копчета, средно обр., опит
12 спомагателни работници в шевно производство, средно обр.
2 технолози в шевно производство, средно/висше обр., стаж
6 работници на плетачна машина, средно/основно образование, може и за обучение
14 гладачи в шевно производство, средно/основно обр., опит, за някои от местата се предлага обучение
95 шивачи на облекла, основно/средно обр., за някои от местата се предлага и обучение

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

1 учител по философски дисциплини, висше обр., философия /за гр.Бяла/

**За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.