Потребителите да съхраняват документите за туристическите си пътувания и при проблем да търсят съдействие от Комисията за защита на потребителите /КЗП/ и Европейските потребителски центрове, призовава Димитър Маргаритов - председател на КЗП, цитиран в съобщение на институцията.

По думите му при ползване на услугите на туроператор, потребителите трябва да проверят неговата надеждност - има ли регистрация и валидна застраховка "професионална отговорност", и каква е неговата история.

Планиращите пътуване трябва да проверят също дали има непосочени или невключени в офертата разходи по пътуването.

Договорът, различните платежни документи, които са доказателство за извършени плащания за туристическия пакет трябва да се пазят, съветват от КЗП. Така в случай на някакъв проблем, те могат да се предявят, включително и пред КЗП, ако съответният туроператор не желае да удовлетвори претенцията.

Потребителите могат да се обърнат за съдействие към някой от офисите на мрежата Европейски потребителски центрове в съответната държава, ако туроператорът не е български, но е в ЕС. Пътуващите извън границите на ЕС, могат да ползват услугите на дипломатически консулски представителства.