Пекинският договор от юни 2012 г. установява набор от нови международни правила, които имат за цел да се гарантира адекватна защита и възнаграждение на артисти изпълнители, като актьори, музиканти или танцьори, чиито изпълнения са включени в аудио-визуално произведение (напр. филм или телевизионна програма).

Това заявяват от МК във връзка с публикации, в които се твърди, че "забраняват торентите за музика и филми" и че ще "се преследват вече торент тракерите", съобщиха от министерството. Договорът от Пекин за аудио-визуалните изпълнения не обезсилва съществуващите задължения, които вече са били приети от държавите-членки с Договора на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) за изпълненията и звукозаписите или по Международната конвенция за закрила на артистите изпълнители, продуцентите на звукозаписи и излъчващите организации, подписана в Рим на 26 октомври 1961 г., но представлява значителна стъпка напред в международната защита на сродните права.

С него се осъществява дългоочакваната актуализация на закрилата на аудио-визуалните артисти изпълнители на международно равнище и тази закрила се осъвременява, като се признават правата на изпълнителите в цифровата среда.

Той отново признава на изпълнителите изключителното право да разрешават излъчването в ефир и съобщаването на публиката на своите изпълнения, фиксирани под формата на аудио-визуални записи. Независимо от това се предвижда договарящите се страни да могат да декларират в уведомление, депозирано при Генералния директор на СОИС, че вместо правото за предоставяне на разрешение от страна на артистите изпълнители, ще установят право на справедливо възнаграждение за прякото или непрякото ползване на изпълнения, записани под формата на аудио-визуални записи за излъчване в ефир или за съобщаване на публиката.

Те могат също така да декларират, че ще определят условия в законодателствата си за упражняването на правото на справедливо възнаграждение. По този начин договорът от Пекин не въвежда нови ограничения или забрани, а предлага решение за намиране на баланс между интересите на носителите на защитени сродни права и обществените такива в тази област. В договора от Пекин относно аудио-визуалните изпълнения липсва думата забрана, не се предвижда и задължението за въвеждане на санкции срещу действия на ползвателите в интернет.