"6 от 49" (13, 30, 34, 44, 45, 48)

I гр. (6) - няма
II гр. (5) - 3 по 10 941,70 лв.
III гр. (4) - 430 по 76,30 лв.
IV гр. (3) - 7975 по 5,80 лв.
Джакпот - 1 388 254,18 лв.

"6 от 42" (8, 9, 14, 16, 26, 31)

I гр. (6) - няма
II гр. (5) - 10 по 1040,70 лв.
III гр. (4) - 416 по 25 лв.
IV гр. (3) - 6572 по 2,30 лв.
Джакпот - 137 727,90 лв.

"Зодиак"
Числа: 16, 19, 32, 42, 49
Зодия: 4

I гр. (5+1) - няма
II гр. (5) - няма
III гр. (4+1) - няма
IV гр. (4) - 2 по 500 лв.
V гр. (3+1) - 25 по 100 лв.
VI гр. (3) - 233 по 10 лв.
VI Iгр. (2+1) - 500 по 5 лв.
VIII гр. (1+1) - 2646 по 1 лв.
Джакпот - 3 580 470,41 лв.

"5 от 35", I теглене (5, 16, 20, 22, 32)

I гр. (5) - 2 по 11 805,60 лв.
II гр. (4) - 313 по 75,40 лв.
III гр. (3) - 8297 по 3,80 лв.

II теглене (6, 13, 14, 16, 30)

I гр. (5) - 2 по 11 805,60 лв.
II гр. (4) - 203 по 116,30 лв.
III гр. (3) - 7618 по 4,10 лв.

Тото джокер

Позиция: 1, 4, 6
Цифра от фабр. номер: 0, 0, 6

I гр. (3) - 1 от 16 858,40 лв.
II гр. (2) - 672 по 25,10 лв.