Хората вече са изчерпали доставките на природни ресурси за една година за по-малко от осем месеца, според анализ на изискванията, които населението на света поставя на планетата.

Денят на превишаване на Земята за 2015 г. или точката, от която човечеството влиза в екологичен дълг към планетата, настъпва в четвъртък,

шест дни по-рано от миналата година.

Данните се основават на сравнение между исканията на човечеството – по отношение на въглеродните емисии, обработваеми земи, рибни запаси, както и използването на горите за дървен материал – със способността на планетата да регенерира ресурси и да усвоява естествено отделения въглерод.

Това предполага, че

прекомерните изисквания към природните системи причиняват перманентни увреждания на планетата, които не могат лесно да се поправят.

Преценките са, че човечеството за първи път започва да надвишава капацитета на Земята в началото на 70-те години на миналия век и Денят на превишаване се случва все по-рано, поради нарастването на населението на планетата, заедно с увеличаването на потреблението на целия свят.

Световното население в момента консумира ресурси като от 1,6 планети.

Тази цифра се очаква да достигне 2 планети до 2030 г. въз основа на сегашните тенденции.