Очаква се днес правителството да одобри отпускане на пари от бюджетния излишък за непредвидени и неотложни разходи в помощ на населението при бедствия.
В дневния ред на заседанието са и промени в наредби за трудовото законодателство. Наетите на еднодневни трудови договори, няма да губят право на едномесечни социални помощи и целеви помощи за отопление, гласят промените в правилника към закона за социалното подпомагане.
Част от логиката - еднодневният трудов договор, или краткосрочната заетост, което може да е до 90 дни в годината, да не се отразява като загуба на социални плащания, да има интерес от хората да официализират труда си, обясни вицепремиерът и социален министър Ивайло Калфин.
С промени в наредбата за работното време и отпуските, бизнесът се задължава ежегодно писмено да информира до края на януари, работниците и служителите за дните платен отпуск, които имат право да ползват.
Писменото уведомяване може да има различна форма. Не е казано, че трябва да бъде задължително на хартиен носител. По-скоро ще запази информираността на всеки служител, който ще знае, каква част от отпуска му е в риск. При положение, че той може и да го загуби.