Европейската комисия предлага в България да бъде приет етичен кодекс за народните представители, а в областта на обществените поръчки да се налагат възпиращи санкции, както на национално, така и на местно равнище. Масовото незаконно подслушване по времето на Цветан Цветанов също е засегнат в доклада.

Европейската комисия представи първия доклад на ЕС за борба с корупцията, съобщиха от софийския пресофис. Докладът съдържа описание на положението във всяка държава-членка: какви антикорупционни механизми съществуват, кои от тях функционират добре, какво може да се подобри и по какъв начин.

В доклада си Европейската комисия предлага на България да предпазва институциите за борба с корупцията от политическо влияние и да назначава управленските им кадри съобразно прозрачна процедура, основаваща се на качествата на кандидатите. Случайното разпределение на делата в съдилищата следва да се гарантира чрез ефективна общонационална система.

В докласа се засяга и проблемът с масовото незаконно подслушване на политици и бизнесмети по времето, когато вътрешен министър беше Цветан Цветанов.

"През април 2013 г. прокуратурата започна разследване срещу бивш вътрешен министър и други високопоставени държавни представители заради твърдения за масово незаконно подслушване политици, магистрати и бизнесмени", се казва в доклада на Европейската комисия за корупцията.

Освен анализ на ситуацията във всяка държава — членка на ЕС, Европейската комисия представя и две обширни проучвания на общественото мнение. Повече от три четвърти от европейските граждани и 84 % от българите са съгласни, че корупцията е широко разпространена в тяхната страна. Четири процента от европейците и 11 % от българите споделят, че през изминалата година им е бил поискан или се е очаквало да дадат подкуп. Само 9 % от българите — най-ниският дял в ЕС — смятат, че се провеждат достатъчно наказателни преследвания, за да се възпрат хората от корупционни практики.

Докладът включва специална глава, посветена на обществените поръчки. Това е много важна област за икономиката на ЕС, тъй като приблизително една пета от БВП на ЕС се изразходва всяка година от публични образувания за закупуването на стоки, за услуги и строителни работи. Същевременно това е и област, която е предразположена към корупция.

В доклада се призовава към подсилване на етичните норми в областта на обществените поръчки и се предлагат подобрения в механизмите за контрол на редица държави-членки.