Българинът започва все по-често да се възползва от възможностите на онлайн търговията. През юни 2015 г. оборотът нараства по-значително спрямо предходния месец при търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 5.7%, сочат данните на НСИ.

Ръст се наблюдава и при търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 3.1% и при търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 1.8%.

Намаление е регистрирано при: търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 2.1%, търговията на дребно с разнообразни стоки - с 0.4%, и търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 0.3%.

По предварителни сезонно изгладени данни през юни 2015 г. оборотът в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" по съпоставими цени нараства с 0.8% спрямо предходния месец.

През юни 2015 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, нараства с 2.7% спрямо същия месец на предходната година.

На годишна база през юни 2015 г. спрямо същия месец на 2014 г. оборотът нараства по-значително при: търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - със 17.1%, търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 12.1%, и търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 8.1%. Спад е регистриран в търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 8.9%, в търговията на дребно с разнообразни стоки - с 2.8%, и в търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 1.8%.