Преди 90 г. кръчмите в окръг Велико Търново са били повече, отколкото в софийско. В Старозагорско, Видинско, Врачанско, Кюстендилско и Пловдивско пък е имало повече хотели и ханища, отколкото сега - места за настаняване. 

През 1926 г. болниците са били 308, а сега 350, затворите - 43, а 90 години по-късно - 12. Тази картина очертава сравнението на данните от преброяването на населението през 1926 г., които наскоро Националният статистически институт дигитализира, и официалните данни за сегашното състояние. 

Данните сочат, че преди 90 г. в страната са функционирали 2048 хотела и ханища при 3163 места за настаняване (хотели, мотели, хижи, къмпинги) през 2015 г. Статистиката за заведенията обаче по-трудно подлежи на сравнение, защото през 1926 г. дюкяните и кръчмите са броени ведно и са били 33.2 хил. Сега статистиката не ги брои, а  приблизителното им число може да даде единствено регистърът в Агенцията за безопасност на храните.

За развитието на туристическата индустрия в онези времена свидетелства състоянието на хотелската база. Най-много хотели е имало в Софийско (309), Врачанско (308), Пловдивско (290). Едва на четвърто място идва  Бургаско (161), следвано от  Плевенско (111) и Кюстендилско (105). Много по-назад е Варненска област, където са преброени само 81 хотела и хана, колкото и във Видин, но по-малко от Хасково, Стара Загора и Велико Търново. 

За 90 години се увеличава броят на местата за настаняване само в Бургаско и Варненско - по около 4.5 пъти и Смолянско - седем пъти. Сравнението обаче е условно, защото през 1926 г. преброителите са изследвали общо 16 окръга в страната, които не съвпадат със сегашното административно деление. 

Така например, като отделни окръзи са посочени Петрич, Мъстанли (Момчилград), Пашакли (Смолян),  а липсват днешните Монтана, Силистра, Кърджали, Ловеч, Благоевград, Ямбол и др. 

През 1926 г. най-много кръчми и дюкяни е имало в Търновско - 4994 бр. Сега в областта са регистрирани 682 обекта за обществено хранене, сочат данните на Българската агенция за безопасност на храните. В Софийско са действали 4514 такива обекта, при над 10 хил. сега, по груби изчисления. В първата тройка по брой кръчми и дюкяни преди 90 г. са били също Плевенско - 3871, Пловдивско - 3447 и Врачанско - 2385.   

На територията на Царството към момента на преброяването са живеели 5.483 млн. души при 4.847  през 1920 г. и 3.744 млн. в началото на века.