Числата от 64-ия тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 34, 21, 45, 41, 22, 33.

---------------------

6 от 42

I теглене: 11, 8, 23, 13, 27, 39.

---------------------

5 от 35

I теглене: 4, 1, 2, 7, 3.

II теглене: 27, 7, 4, 30, 34.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 8, 6, 4.

Печеливши цифри: 9, 1, 9.