По повод информацията за нов пожар край Чернобил, Изпълнителната агенция по околна среда съобщава, че към настоящият момент Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон не е регистрирала изменения на радиационния гама-фон на територията на България, характерни за него в пунктовете за измерване, съобщиха от министерството на околната среда и водите.

Конкретни стойности за радиационния гама-фон се публикуват всеки ден в 11 ч. на страницата на ИАОС, чрез Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка.

На страницата на ИАОС, има и линк към Европейска платформа за обмен на радиологични данни (EURDEP), където могат да се наблюдават автоматично актуализиращите се осреднени данни за последните 24 часа от всички автоматични системи, включително и от Националната автоматизирана система за непрекъсната контрол на радиационния гама-фон.

Обръщаме внимание, че данните в EURDEP са в UTC време, което е отместено с 3 часа назад.