Георги Първанов поиска включване в сутрешния блок на bTV по време на репортаж за хотела на сина му Владимир. Синът ми е купил акции от хотела. За последната година този хотел има печалба 40 000 лева, но синовете ми имат компютърна фирма и имат два пъти повече печалба от нея. Те придобиват не само активите на хотела, но и пасивите, задълженията, посочи Първанов. Фирмата на моите синове има печалба, която е достатъчна, за да бъдат изплатени тези 270 000 лева, които са взети като заем. Оттук нататък има задължения на хотела. Синът ми прави рискова инвестиция, посочи президентът до 2012 година. 

Заемът за покупката е взет една седмица преди сделката от предишния собственик, изтъкна Първанов. 

Вие постоянно изтъквате възнагражденията на сина ми. Но аз имам над 30 години трудов стаж, а през последните 25 години съм на високо платена работа, допълни той. На което водещият отговори с изваждане на годишната му декларация и посочи, че от там се вижда, че не е богат човек.

На въпрос с колко пари е помогнал на сина си, за да купи хотела, Първанов отговори: С достатъчно в рамките на тези 207 хиляди лева. Ако има проверка, това ще стане ясно. Вероятно около една трета е сумата, която сме дали ние с моята съпруга, отсече той.