Бюро по труда - Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За стажуване
 
1 автомеханик, средно обр. – транспортна техника/ДВГ
2 готвачи, средно обр. – готвач,ресторантьорство, кетъринг
10 медицински сестри, висше обр. – медицински сестри и здравни грижи
1 отчетник в счетоводство, средно обр. – оперативно счетоводство
4 програмисти – софтуерни приложения, висше обр. – компютърни дисциплини
1 експерт по маркетинг, висше обр. – маркетинг/МИО, английски език, компютърна грамотност
3 машинни инженери, висше обр. – инженерна специалност
2 технически сътрудници, средно обр. – бизнес администрация/сътрудник малък и среден бизнес
1 ръководител, отдел човешки ресурси, висше обр. - счетоводство и контрол/счетоводство и одит/право
1 сервитьор, средно специално обр., компютърна грамотност
2 мърчандайзери продажби, средно икономическо обр.
4 касиери, средно икономическо обр.
20 машинни оператори, средно обр. – технология на машиностроенето топла обработка/корабни машини и механизми/машини и системи с ЦПУ
5 мехатроници, средно обр. – мехатроника/електроенергетика/електрообзавеждане
1 инженер металург, висше обр. – технология на материалите и материалознание/технология на машиностроенето и металорежещи машини
3 продавачи консултанти, средно икономическо обр.
1 продавачи консултанти, средно обр. - икономическо, компютърна грамотност
2 младши учители в детска градина, висше обр. – предучилищна педагогика
1 техник компютърно програмиране, средно обр. – информатика/програмиране, технически познания
1 програмист на софтуерни приложения, висше обр. – софтуерно ориентирана специалност, познания в програмирането
1 инженер по телекомуникации, висше обр. – комуникационна/компютърна/телекомуникационна техника/електроника
1 шевмонтажник, средно обр. - електроника
2 шофьор на товарен автомобил, средно обр. – автотранспортна техника, кат.В
1 оперативен счетоводител, средно обр. – счетоводство и контрол/счетоводна отчетност, добра компютърна грамотност
1 счетоводител, висше обр. – счетоводство/икономика/финанси, добри счетоводни познания
1 отчетник в счетоводство, средно обр. – счетоводство и контрол/счетоводна отчетност
1 рецепционист в хотел, средно обр. – организация на обслужването в хотелиерството/хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг, компютърна грамотност, английски език
2 сервитьори, средно обр. – обслужване на заведения в общественото хранене/хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
2 готвачи, средно обр. – производство на кулинарни изделия и напитки/ хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
2 камериери в хотел, средно обр. – хотелиерство/хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
2 технически сътрудници, средно обр. – администрация и управление, компютърна грамотност, английски език
1 електротехник, строителен, средно обр. – електротехника и енергетика, шофьор кат.В
1 машинен инженер, висше обр. – машиностроене/ металообработване и металургия, шофьор кат. В
2 кофражисти, средно обр. – кофражи/строителство
2 шпакловчици, средно обр. – мазилки и шпакловки/строителство
1 водопроводчик, средно обр. – вътрешни ВиК мрежи/строителство
2 зидаро-мазачи, средно обр. – зидария/строителство
2 заварчици, средно обр. – заваряване/машиностроене/металообработване/металургия
1 инженер, строителство на сгради и съоръжения, висше обр. – строителство и архитектура, шофьор кат.В
1 търговски сътрудник, средно обр. – маркетинг/търговия, добра компютърна грамотност
1 програмист база данни, висше обр. – софтуерно ориентирана специалност, познания в база данни/ MSSQL
4 шивачи на мъжко/дамско облекло, средно обр.- оператор в производството на облекло
2 кроячи, текстил, средно обр. – работник в производството на облекло
1 аналитик на компютърни комуникации и 1 специалист - тестване на софтоур, висше обр. – КСТ, английски език
3 мърчандайзери продажби, средно обр.- икономика на търговията, компютърна грамотност
1 преподавател инструктор на водачи на МПС, висше обр. – ТУТ/ТТТ/инструктор, шофьор кат.С, В
2 управители на зала с игрални автомати, средно обр. – бизнес администрация/икономика и мениджмънт/ счетоводна отчетност
1 продавач консултант в книжарница, средно икономическо обр.
 
- За обучение по време на работа
 
2 работници във фотоателие, средно обр.
1 спедиционен посредник, средно обр.
2 автомеханици, основно/средно обр.
2 готвачи, основно/средно обр.
15 машинни оператори, шиене, основно/средно обр.
10 санитари, основно/средно обр.
1 продавач консултант, основно/средно обр.
1 електромонтьор, средно обр.
1 техник – гражданско строителство, основно/средно обр.
1 шпакловчик, основно/средно обр.
2 продавачи в павилион, основно/средно обр.
2 продавачи в павилион, средно обр.
1 машинен оператор – вулканизация на гуми, основно/средно обр.
1 дограмаджия – дърво, пластмаса, алуминий, основно/средно обр.
2 технически сътрудници, основно/средно обр.
1 координатор дейности, основно/средно обр.
1 сервитьор, основно/средно обр.
2 мърчандайзер продажби, основно/средно обр.
4 касиери, основно/средно обр.
1 мърчандайзер продажби, основно/средно обр.
2 отчетници в счетоводство, основно/средно обр .
3 заварчици, основно/средно обр.
1 фрезист, основно/средно обр.
1 служител в склад, основно/средно обр.
4 шивачи на мъжко/дамско облекло, основно/средно обр.
2 моделиери конструктори на облекла, основно/средно обр.
2 кроячи, текстил, основно/средно обр.
2 технолози на облекло, основно/средно обр.
2 механици, промишлено оборудване, основно/средно обр.
 
**Работни места за учители, възпитатели и друг училищен персонал
 
1 учител в детска градина, за с.Красен
1 учител начален етап с английски език
1 учител начален етап
1 учител по изобразително изкуство
1 библиотекар в училище, висше обр. – българска филология
1 учител по български език и литература
1 учител по математика, информатика и информационни технологии
1 учител по английски език, за с.Сваленик
2 хигиенисти в училище, средно обр.
1 учител по история и цивилизация
9 възпитатели начален етап
2 хигиенисти в училище, основно/средно обр.
1 учител по биология и химия, компютърни умения
1 учител по философски дисциплини, компютърни умения, 3 години стаж
1 старши учител по физическо възпитание и спорт, 10 години стаж
1 старши учител по физика и астрономия – на ½ щат, 10 години стаж
1 учител по немски език, компютърни умения
1 лектор по география и икономика
1 лектор по философия
2 учители по физическо възпитание и спорт
1 учител по информатика и информационни технологии
2 учители по английски език, компютърни умения
 
**За всички учителски места се изисква съответното висше университетско или специално образование (за учителите по практика е необходимо висше/полувисше специално образование).
 
Други СРМ към деня
 
7 продавачи консултанти в супермаркети, средно обр.
2 продавачи в заведение за обществено хранене, основно/средно обр., компютърни умения
2 началници на склад – шевно производство, средно/висше обр.
2 електромонтьори - шевно производство, средно специално обр., 2 години стаж
3 технически сътрудници - шевно производство, средно/висше обр., владеенето на чужд език е предимство, компютърни умения
2 техници по поддръжка на машини в шевно производство, средно/висше обр., 1 година стаж
2 склададжии - шевно производство, средно обр.
5 офис секретари - шевно производство, средно/висше обр., английски/немски/френски/руски език, компютърни умения
3 организатори в шевно производство, средно/висше обр.
3 оператори въвеждане на данни - шевно производство, средно/висше обр., английски/немски/френски език, компютърни умения
3 общи работници в шевно производство, основно обр.
5 работници в склад за авточасти, средно обр., 5 години трудов стаж
1 отчетник – обработка на поръчки, средно/висше обр., френски език, компютърни умения
2 електромонтьори механици, средно специално обр., ІV група за електробезопасност, 1 година стаж
1 общ работник в транспорта, основно/средно обр.
2 машинни оператори в обувно производство, средно обр.
1 асистент прокурист, висше обр., английски език, компютърни умения
3 техници механици, средно техническо обр., 2 години опит
2 преводачи секретари – френски и английски език, средно/висше обр., компютърни умения
2 инкасатори – плащания, средно обр., на граждански договор
3 резачи на метали, средно обр., 1 година опит
2 електроженисти, средно обр., правоспособност, 1 година опит
3 работници в автоморга, средно обр., 1 година опит
2 касиери счетоводители, висше икономическо обр., 1 година опит
15 апаратчици в химическо производство, средно обр.
1 камериер идминистратор в хотел, средно обр.
1 шофьор, кат.С, средно обр., английски език, опит 3 години
2 шофьори на товарен автомобил, кат.С, средно обр.
3 пакетажници – корпусна мебел, средно обр.
10 работници на плетачна машина – чорапно производство, основно/средно обр.
2 общи работници в производство на чорапи, средно/основно обр.
5 секционни майстори в чорапно производство, основно/средно обр.
1 асансьорен техник, средно специално обр., правоспособност
5 камериерки, 6 готвачи, 5 помощник-готвачи, 5 бармани, 5 сервитьори, средно обр., сезонна заетост, за к.к.”Св.Св.Константин и Елена”
2 готвачи, средно/основно обр., опит, за гр.Обзор
1 помощник-готвач, без изисквания за обр.
1 готвач – на скара, основно обр., опит, за с.Шкорпиловци
2 камериерки, 1 мияч на съдове, средно/основно обр., за гр.Несебър
1 сервитьор, средно обр., за с.Пиргово /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
3 пекари, средно обр., едното място е за гр.Сливо поле
1 готвач – столово хранене, средно професионално обр., опит
2 миячки в заведение, средно обр.
2 готвачи – дюнери, 1 готвач – пици, средно обр., опит
6 бармани сервитьори, средно обр.
1 барман, основно/средно обр.
4 готвачи, средно специално обр.
22 сервитьори, средно обр.
1 главен готвач в ресторант, средно специално обр., опит
1 сервитьор – на 4 часа, средно обр.
3 работници в кухня, основно/средно обр., опит
1 сладкар, средно обр.
1 пиколо, средно обр.
2 банкови касиери, средно/висше икономическо обр., компютърни умения, мин. 1 година опит
1 банков служител – обслужване на клиенти, средно/висше икономическо обр., компютърни умения, мин. 1 година опит
1 машинен инженер асистент конструктор, висше техническо обр., английски език, компютърни умения
1 инженер технолог, висше техническо обр., компютърни умения - SolidWorks и AutoCAD, владеенето на немски език и опитът са предимство
1 инженер контрольор по качеството, висше техническо обр., компютърни умения, владеенето на немски език и опитът са предимство
1 стругар, 1 зъбонарезчик, 1 борвергист, средно обр., 1 година опит
7 служители - запитвания за работа в Cаll Centre, висше/средно обр., много добър немски език, компютърни умения
1 CAD дизайнер, висше техническо обр., работа с CAD/CAM системи, опит
2 животновъди, без изискване за обр., за с.Щръклево
1 организатор – работа с клиенти, средно/висше техническо обр., компютърни умения
1 чистач на сгради, основно/средно обр.
2 общи работници – поддръжка на тревни площи на стадион, основно обр.
4 хигиенисти – професионално почистване, средно обр.
2 хигиенисти – търговски обект, средно обр.
7 склададжии, средно обр., умения за управление на мотокар
1 асистент на управител на фирма, висше техническо обр., английски език, компютърни умения
2 монтажници на ВиК инсталации, средно специално обр.
1 шофьор на товарен автомобил, кат.С, средно обр., 5 години стаж
2 мотокаристи, средно обр., правоспособност
5 шофьори на товарен автомобил – международни превози, кат.С+Е, психическа годност, средно обр.
1 експедитор, средно/висше обр., компютърни умения, владеенето на английски език е предимство, шофьор кат.В
2 товарачи - пакетирани стоки, средно обр.
2 шофьори на автобус – международни превози, кат.Д, средно обр., 5 години стаж
2 автотенекеджии, 2 общи работници – автосервиз, средно обр., 1 година опит
6 шофьори, кат.С, Д, средно обр., правоспособност
3 носачи товарачи на стоки, средно обр.
1 автомонтьор, средно обр., кат.Д и Е
1 шофьор на тежкотоварен автомобил за сметосъбиране, средно обр., кат. С
1 шофьор монтьор, кат.С, основно/средно обр.
4 шофьори на товарен автомобил – над 12 тона, кат.С, средно обр.
2 хигиенисти – професионално почистване, без изискване за обр., подходящо за мъже
4 шофьори на тежкотоварен автомобил, средно обр., кат.С, опит
1 водач на мотокар, средно обр., правоспособност, опит
1 водач на фадрома, основно обр., правоспособност
6 водачи на мотокар, средно обр., правоспособност, опит
6 шофьори международни превози, кат.С/С+Е, средно обр., 2 години опит
1 стругар шлосер, средно обр., опит
1 общ работник – поточна линия за амбалаж, средно обр.
1 настройчик на машини в мебелно производство, средно обр., 1 година опит, компютърните умения са предимство
1 социален асистент – в социално заведение, средно обр.
1 психолог в социално заведение, висше обр. – социални дейности
1 социален работник – на 4 часа, висше обр. – социални дейности
1 медицинска сестра в социално заведение – на 4 часа, висше/полувисше обр., компютърни умения
2 механици в селско стопанство, средно обр., опитът е предимство
2 дърводелци – работа с масив и ПДЧ, средно обр., опит
1 портиер, огняр на газ, основно обр., правоспособност
2 индустриални инженери, висше техническо обр., английски/немски език
2 инженери по качеството, висше техническо обр., английски/немски език
1 строителен техник, средно/висше обр.
1 зидаро-мазач, основно обр., опит
1 работник – строителство и ремонт на пжп състав, средно специално/висше обр., опит за електромонтьор
3 строителни работници – груб строеж, средно/основно обр., опит
4 строителни работници – мазилки и шпакловки, средно/основно обр., опит
2 арматуристи, 2 зидаро-кофражисти и 2 общи работници в строителството, основно обр., опит
2 електротехници в строителството, средно специално обр., опит
2 строителни работници, средно обр.
54 зареждачи на детайли в промишлено производство, основно/средно обр.
8 общи работници – външно ВиК, основно обр.
5 монтажници – челна пластмаса, строителство, средно обр., 5 години опит
10 машинни оператори - сглобяване на детайли за автомобилна промишленост, средно обр.
1 производствен инженер, висше техническо обр., английски/немски език, компютърни умения, опит
3 складови работници, средно обр., правоспособност за електрокаристи
13 мехатроници, средно техническо обр., опит
1 специалист по човешки ресурси, висше обр., английски/немски език, компютърни умения, опитът е предимство
3 машинни оператори на преса – металообработване, средно/основно обр.
2 технически секретари, средно обр., английски език, компютърни умения
1 продавач на хомеопатични лекарства, средно обр., английски език, компютърни умения, 5 години опит
1 машинен оператор – производство на хляб, средно обр. - електротехника, 3 години опит
3 монтажници на вентилации, средно обр.
3 монтажници на метални конструкции, средно обр.
4 монтажници на ел. елементи, средно обр.
5 шмиргелисти, средно обр., 1 година опит
10 общи работници в леярен цех, средно обр.
5 оператори на металообработващи машини, средно обр., 1 година опит
2 техници – поддръжка на машини, средно/висше обр., производствен опит
2 машинни оператори – производство на изделия от бетон, средно обр.
12 оператори пакетажници – производство на санитарни принадлежности, средно обр.
6 работници – зареждане на рафтове, средно обр.
2 оператори – прахово боядисване на метали, средно обр., 1 година опит
2 опаковачи на тръби, основно обр.
6 зареждачи на линия за производство на тръби, основно обр.
2 шлайфисти, средно обр., 1 година опит
3 шлосери, средно обр., 2 години опит
4 продавачи консултанти на хранителни стоки, средно обр., компютърни умения, опит
1 монтажник на ПВЦ и алуминиева дограма, средно обр., шофьор кат.В
1 оператор – програмист, средно техническо обр., опитът е предимство
1 електротехник, средно специално обр., опит
1 механик на транспортни средства, средно/висше обр. - ДВГ,  опит
3 опаковачи на хляб и хлебни изделия, основно/средно обр.
1 складов работник – склад за бързооборотни стоки, средно обр., шофьор кат.В
1 технолог - производство на детайли за автомобилната промишленост, висше техническо обр., опит
30 машинни оператори - производство на детайли за автомобилната промишленост, основно обр.
2 инженери роботика, висше обр., опит
2 инженери по поддръжка, висше техническо обр., опит
2 машинни оператори, 1 конструктор – в мебелно производство, средно обр., опит
1 фрезист, средно техническо обр.
5 шлосери матричари, средно техническо обр., опит
2 оператори на машини с ЦПУ – производство на стъкло, средно техническо обр.
2 шлосери заварчици, основно/средно обр., опит
1 шлосер бояджия, основно/средно обр.
2 заварчици, основно/средно обр.
2 стругари, средно техническо обр.
2 работници – ръчници – в обувно производство, без изискване за обр.
2 зареждачи в производство на чорапи, средно обр.
4 общи работници в склад за чорапни изделия, средно обр.
3 моделиери конструктори на облекла, средно специално обр., стаж
1 организатор експедиция – товарна и спедиторска дейност, средно обр., компютърни умения
4 технолози – шевно производство, средно обр., може и без опит
6 контрольори по качеството – шевно производство, средно обр., стаж
2 зареждачи на материали – в производство на чорапи и бельо, средно обр., подходящо за мъже
4 складови работници – чорапно произдводство, средно обр., опитът е предимство, подходящо за мъже
23 кроячи, без изискване за обр.
2 опаковачи на чорапни изделия, основно/средно обр., правоспособност за обслужване на котел на газ
10 спомагателни работници в шевно производство, средно/основно обр., опитът е предимство
21 гладачи – шевно производство, средно/основно обр., опит
2 кроячи на кожени изделия, средно обр.
4 опаковачи в шевно производство, основно/средно обр., за двете места се изисква шофьорска книжка кат.В
198 шивачи на облекла, основно/средно обр., за някои от местата се предлага и обучение
 
Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/ 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За обучение по време на работа
 
1 отчетник счетоводство, основно/средно обр.
4 производител ръчно на хляб, основно обр.
1 помощник - готвач, основно/средно обр.
2 сервитьор, основно обр.
2 барман, основно обр.
1 монтажник мебел от дърво и други подобни материали, основно/средно обр.
 
Други СРМ към деня
 
4 полеви анкетьори, висше/средно обр. – агрономство, селско стопанство/горско стопанство, шофьорска книжка кат.В, английски език, граждански договор /за Национална почвена служба/
2 детски учители, висше обр. - предучилищна педагогика /за с.Ценово/
1 хигиенист, средно обр. /за  гр.Две могили/
1 възпитател, висше обр. – начална училищна педагогика /за гр.Две могили/
1 учител по география и икономика, висше обр. по специалността /за гр.Две могили/ 
2 бармани, средно обр. /за гр.Бяла/
3 касиери, средно обр. /за гр.Бяла/
1 оператор на компресор, средно обр. /за гр.Бяла/
1 главен специалист, средно обр. - строителен техник /за Община Бяла/
3 машинни оператори, шиене на облекла, без изискване за образование /за гр.Бяла/
 
Бюро по труда-Ветово /община Ветово/ 
Няма обявени свободни работни места
 
**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.