Често променящото се законодателство, независимост на съдебната система и корупция, време за плащане на данъци и лошата инфраструктура или липса на такава. Това са само част от най-големите проблеми, с които инвеститорите се сблъскват в България и от които са най-недоволни, предаде репортер на БГНЕС.

Днес Министерският съвет прие анализ на пречките за нарастването на инвестициите и списък с основните проблемни области пред инвеститорите в България. Анализът е изготвен в контекста на инициативата на Европейската комисия "Инвестиционен план за Европа", която е основен елемент на цялостната стратегия на ЕС за насърчаване на заетостта, икономическия растеж й инвестициите.

В анализа са дефинирани 10 проблемни области, обхващащи регулаторни пречки, пряко свързани с инвестиционния процес в България, както и по-широките проблеми на бизнес средата.

Те са: присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура (електричество, газ, вода), в т.ч. срокове, брой процедури и разходи; разрешителни за строителство - брой процедури и време за тяхното изпълнение; несъгласуваност на административните процедури, свързани с реализацията на инвестиционните намерения и забавяне при предоставянето на услугите от централната и местната администрация; често променящо се законодателство; отсъствие на изградена пътна инфраструктура или лошо състояние на съществуващата; липса на специалисти в търсени от бизнеса области и лошо качество на професионалното образование; независимост на съдебната система и корупция; ниска ефективност на правната рамка за разрешаване на спорове; административни процедури във връзка с международния стокообмен и съпътстващи разходи при внос и износ; време за плащане на данъци.

За тяхното ефективно адресиране ще бъдат създадени работни групи с определени от Министерския съвет водещи ведомства. В срок до края на януари 2016 г. работните групи следва да предложат конкретни мерки (законодателни, административни, други) за преодоляване на проблемите пред нарастването на инвестициите в страната.