Пенсионираните чиновници, които продължават да работят в администрацията, ще бъдат уволнени. Това предвижда поправка на Закона за държавния служител, която беше внесена в Народното събрание в петък. Група народни представители са намерили начин как органите по назначаване да прекратят правоотношенията със служители, пенсионирани на основание специални закони (Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за Министерството на вътрешните работи и др.), предприемайки стъпки по оптимизиране на администрацията и изпълнение на предвидените от Министерския съвет икономии в бюджет 2015 г. от отделните ведомства. Депутатите Петър Славов, Михо Михов, Христо Гаджев, Светлана Ангелова, Пламен Манушев, Валентин Радев, Дончо Баксанов, Валентин Павлов и Мартин Димитров са внесли в парламента законопроект за изменение на Закона за държавния служител. Ако се приеме това предложение, ще се създаде законова възможност служебното правоотношение да се прекратява с едномесечно предизвестие от страна на работодателя, съобщава "Труд".