Piraeus Bank Bulgaria може да се влее в Обединена Българска Банка (ОББ), в която участие има Националната банка на Гърция, предава сайта GR Reporter. В случай, че сделката се осъществи, родният пазар ще е първият в Югоизточна Европа, който ще завърши исканото от международните кредитори преструктуриране на банките с гръцко участие.  

Преди две седмици излезе информация, че Eurobank планира да изкупи около 80 клона на друга финансова институция от южната ни съседка – Alpha Bank, на територията на България. Това беше потвърдено от ръководството на Eurobank.

В случай, че двете сделки станат факт, у нас ще останат да оперират две, а не четири финансови институции с гръцки капитал - Eurobank и Националната банка на Гърция. 

Според експерти двете дъщерни банки в България са стабилни и нямат нужда от допълнителна рекапитализация, нито пък ликвидността им зависи от банките-майки в Гърция. 

Вливането на Piraeus Bank вероятно е продиктувана от изискването в споразумението на Гърция с нейните кредитори, според което финансовите институции в страната трябва да започнат преструктуриране, като продадат свои активи на Балканите и се фокусират върху вътрешния пазар.

На пазара у нас гръцко участие имат Националната банка на страната, Piraeus Bank, Eurobank Ergasias и Alpha Bank, като те държат 28% на сто от пазара. От тях само Alpha Bank не е дъщерно поделение на банката майка, а неин клон. Това означава, че депозитите там са гарантирани от гръцката схема за гарантиране на влоговете.