Касим Дал, бившият евродепутат Славчо Бинев, бившият кмет на Стара Загора Евгений Желев и народната певица Николина Чакърдъкова са сред най-известните лица, които са подали декларации в Сметната палата с непълна информация, предаде репортер на БГНЕС.

Сметната палата публикува списък със заключения за несъответствие от извършените проверки на встъпителните и финалните декларации, подадени от лицата, заемащи висши държавни и други длъжности, за периода 08.11.2014 г. до 31.12.2014 г.

В 6-месечен срок след изтичане на срока за подаване на декларациите Сметната палата извършва проверка по документи за достоверността на декларираните факти, които подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване пред държавните и общинските органи, органите на съдебната власт и други институции.

Списъкът съдържа 91 заключения за несъответствия – за членове на ръководни и контролни органи на политически партии, за областни управители, за членове на политически кабинети и за други категории лица на висши държавни и други длъжности, попадащи в обхвата на законодателството.

Ето и най-познатите имена, които имат несъответствие в декларациите си:

1. Евгени Желев е член на ръководния орган на партия АБВ. Той е подал встъпителна декларация през 2014 г. Не е декларирал притежавани дялове във фирмата "Хелт Консулт Е", както и данни за притежаван имот от неговата съпруга – апартамент с площ 59 кв.м. в град Смолян.

2. Касим Дал е член на ръководния орган на Народна партия свобода и достойнство. Не е декларирал притежавани 1/3 идеални части от двор с площ от 1850 кв.м. в село Дръндар, община Суворово.

3. Певицата Николина Чакърдъкова е член на ръководния орган на партия АБВ. Не е декларирала притежаван лек автомобил "Сангт Йонг Рекстон", както и данни за съпруга си – притежава дялове във фирма "Блакорп", град Гоце Делчев

4. Народният представител от ПФ Славчо Бинев не е декларирал данни за непълнолетното си дете , което притежава апартамент с площ 45 кв.м. в град София.

В случаите, когато е съставено заключение за несъответствие, председателят на Сметната палата уведомява изпълнителния директор на НАП /за предприемане на действия по реда на глава четиринадесета или петнадесета от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс-бел.а./ и председателя на Държавна агенция "Национална сигурност".